Hur funkar det? Vad är grejen och varför ska man bry sig egentligen? Soja är den nyfikna animationsstudion.

Modiga uppdragsgivare jobbar med oss för att berätta, förklara, fördjupa, utbilda och inspirera. Tillsammans hittar vi nya perspektiv och vinklar som förvandlar berättelser värda att spridas till berättelser värda att upplevas.

Gott historieberättande för oss är nyansrikt, förstående och engagerande. För att nå dit krävs en djup verktygslåda och en bred palett.

Därför jobbar vi enligt en enkel modell, lika delar löfte, process och uppmaning: curiosity in full color.

Genvägen till att upptäcka 
utomhus

En interaktiv kärlekshistoria om barn-äktenskap

Original-berättelser för en global publik