Länsstyrelsen Västerbotten – 
Jämställdhet och Våldsprevention

Hur kan vi berätta om hur långt Sverige kommit i arbetet för jämställdhet men samtidigt synliggöra hur långt vi har kvar?

Länsstyrelserna är regeringens förlängda arm i länen, och med hjälp av regional expertkunskap ser de till att nationella beslut får genomslag på regional och lokal nivå. Länsstyrelsen Västerbotten kontaktade oss för att skildra hur arbetet med jämställdhet sett ut i länet och berätta om initiativet Våldsprevention Västerbotten.

Målet med filmerna var att få beslutsfattare att fatta mer medvetna beslut för att nå jämställda och jämlika livsvillkor.

I filmen om jämställdhet berättade vi att det är hårt arbete som ligger bakom förändringar i jämställd riktning. Vi visade att det är många olika insatser, politiska beslut och medvetna val som gjorts för att öka kvinnors och mäns möjligheter att ha samma makt att forma samhället, och sina egna liv. Utmaningen var att på några få minuter berätta hur arbetet för jämställdhet sett ut i Sverige och Västerbotten under de senaste 100 åren, och hur utvecklingen inom regeringens sex olika delmål sett ut i just Västerbotten. 

Filmen behövde kunna skildra statistik på ett engagerande, tydligt och informativt sätt. Lösningen var ett manér som gestaltar jämställdhetsarbete utan att förstärka stereotyper och normer, ett mänskligt och varmt uttryck som belyser orättvisor på ett tydligt sätt. Vi blandade det infografiska med det illustrativa, vilket gjorde att vi kunde illustrera både statistik och människorna bakom statistiken, samtidigt som det gav oss möjligheten att visa många exempel och få in mycket information i en och samma bild. 

I filmen om “Våldsprevention Västerbotten” skildrade vi hur ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet och en avgörande fråga för att uppnå jämställdhet. Vi förklarade bakgrunden till och erfarenheter från initiativet, så att fler ska kunna dra nytta av de viktiga lärdomarna och inspireras till att själva arbeta med våldsförebyggande arbete. I den här filmen hjälpte det illustrativa manéret oss att bildsätta våld på ett rättvisande sätt utan att bli för våldsamt.

Designprocess
04-2 04-1
02-2 01-1
07
02
06

Credits

KUND

Länsstyrelsen Västerbotten

REGI

Soja

CREATIVE LEAD   
David Karlström

PRODUCENT
Emma Lönn

ART LEAD
David Karlström

ANIMATION LEAD
Line Hagsand

MANUS
Simon Österhof

STORYBOARD
David Karlström

DESIGN
David Karlström

ANIMATION
Line Hagsand
Carl-Johan Hasselrot
Clemens Makoschitz

LJUDDESIGN
Patrik Öberg,
Nakatomi Productions

VOICEOVER
Henrik Oja