Brottsoffermyndigheten - Våld i vårdnadstvister

Barn som växer upp i våldsamma hem i Sverige är fast i ett juridiskt limbo. Om det inte finns en fällande dom gäller de vanliga lagarna kring vårdnadstvister, oavsett vad barnet i fråga vill. Brottsoffermyndigheten såg ett behov av att bredda bilden av hur våld kan påverka i en vårdnadstvist, och valde animation för att kunna porträttera barn utan att sätta unga skådespelare i svåra situationer.

Frågan är viktig och tyvärr komplicerad, därför krävdes extra fingertoppskänsla i berättandet. Tillsammans med Brottsoffermyndigheten utvecklade vi fyra filmer som visar olika delar av vårdnadsprocessen, som i sin tur blir introduktioner till kapitel i en utbildningsinsats om barn som upplever våld i hemmet.

Uppbyggnad av scen
Face-rig
Styleframes

Credits

KUND

Brottsoffermyndigheten

REGI

Soja

CREATIVE LEAD   
Salla Lehmus

PRODUCENT
Simon Österhof

ART LEAD & DESIGN
Salla Lehmus

ANIMATION SUPERVISOR
Jakob Nyström

MANUS
Simon Österhof


STORYBOARD
Salla Lehmus

ANIMATION
Carl-Johan Hasselrot
Line Hagsand

LJUDDESIGN & MUSIK
Patrik Öberg,
Nakatomi Productions