Motion design eller animation?
En ordlista!

Motion design, 2D-animation, animering, animation, 3D, frame-by-frame, karaktär, illustration, voiceover, det finns en hel del termer att hålla koll på. Så vad är vad egentligen? 

Animationsstudio

Ja, det är vad vi kallar oss. En färgglad, nyfiken, engagerad studio som hjälper dig att berätta genom animation. Så varför animationsstudio och inte animationsbyrå? Filmproduktionsbolag eller motion-studio? Det finns många olika definitioner inom vår bransch och det kan vara svårt att utvärdera skillnaden mellan olika aktörer. Vi är experter på berättande animation, att förklara, beröra, engagera och utbilda med hjälp av animerad film. Nischade specialister, snarare än one stop shop-generalister. Därför känns animationsstudio helt rätt för oss!

Animation, animerad film, animering?

Vi jobbar med devisen att förstår man varandra så är det inte så viktigt exakt vilka ord man använder. När vi säger animation menar vi oftast själva mediumet eller processen animation, när vi säger animerad film menar vi det färdiga resultatet. Animering används oftast för att prata om delprocessen när rörelse skapas, men vi säger generellt animation.

Motion design eller animation?

Låt oss blanda in ännu en term! Vad är då motion design? En förenkling är att animation grundar sig i illustration, men motion design grundar sig i grafisk design. Ofta använder man därför termen motion design när det handlar om geometriska former, typografi som rör sig, eller rörliga logotyper. Många varumärken har regler för hur rörelse ska användas i sin visuella identitet.

Vi på Soja jobbar med både animation och motion design, och ser det ofta som en skala mellan de två termerna än ett binärt val.

Explainer, explainervideo, explainerfilm?

Du har säkert hört termen explainer eller explainervideo, eller kanske explainerfilm. När video växte fram som en självklar del av internet insåg många behovet av filmer som på ett tydligt sätt kan förklara processer, flöden, skeenden och annat, men hade svårt att skapa dessa filmer med hjälp av en kamera.

Ur det behovet kom explainers. Animerade filmer med fokus på tydlighet och pedagogik, ofta för att förklara något komplicerat på ett enkelt sätt. För att skapa en bra explainervideo behövs expertkompetens inom pedagogiskt tänkande tillsammans med estetisk expertis.

2D och/eller 3D?

2D-animation är platt, alltså i två dimensioner (höjd och bredd), medans 3D-animation också lägger till dimensionen djup. Men sen blir det hela komplicerat eftersom en 3D-bild kan skapas för att uppfattas som platt och en 2D-bild kan uppfattas som att den har djup. Dessutom kan flera platta objekt placeras i olika djup vilket ibland kallas för 2,5D. Inom begreppet motion design ryms såväl 2D som 3D. Inte helt enkelt, helt enkelt! Om du är osäker, fråga din leverantör.

Frame-by-frame

Frame-by-frame betyder helt enkelt att varje bildruta ritas fram separat av en animatör.

Karaktär, karaktärsdesign, karaktärsanimation?

En karaktär är någon slags levande varelse. Det kan vara en människa, ett djur, eller varför inte en leksak som i Toy Story? När man utvecklar en karaktär använder man ordet karaktärsdesign, och det handlar om att fånga och uttrycka en personlighet på ett tydligt sätt. Karaktärsanimation handlar om att få dessa karaktärer att röra sig på ett övertygande sätt.

Voiceover

Ofta drivs en video framåt av en berättarröst - en så kallad voiceover. Begreppet används när den som berättar inte syns i bild.

Animerad företagsfilm

Du har säkert sett exempel på denna film: Vårt företag eller vår organisation på 2 minuter! En animerad företagsfilm har länge använts som ett enkelt sätt att inte bara presentera sin verksamhet utan också sin personlighet. En typ av projekt som ofta också hjälper organisationen att själva tydligare förstå sitt eget varumärke.

soja-group_pic-1920×1080-1